Meekijken

De rijksoverheid heeft het vier ogenprincipe vanaf 1 juli 2013 verplicht gesteld voor alle kinderdagverblijven.

Kinderopvang Banjer  hanteert het 4 ogenbeleid, dit houdt in dat op elk gewenst moment iemand kan meekijken bij kinderopvang Banjer.

Om privacy van de kinderen te waarborgen hebben we besloten dit beperkt te houden

Op dit moment kan mee gekeken worden door een lid van de oudercommissie

Wanneer ouders de behoefte hebben om mee te kijken dan kan ten alle tijde een code en wachtwoord aangevraagd worden bij de directie.

01_01_UP-4005-477x353